Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro strávníky

V pondělí 30.4.2018  a 7.5.2018  je školní kuchyně z provozních důvodů pro cizí strávníky uzavřena.

Vaří jen pro mateřské školy.

 

 

 

Informace pro rodiče ze školní jídelny

1/  Stravné musí být uhrazeno do 28. dne předchozího měsíce ( např. stravné na 
 říjen musí být uhrazeno do 28.září.)
 To se týká i úhrady přes bankovní účet. Převod by měl být nastaven tak, aby
 platba došla na účet školy do tohoto termínu. Do poznámky pro příjemce je nutné       uvádět jméno dítěte ( ne plátce) a že platíte stravné.

 

2/ Při odhlašování dítěte volejte den předem nebo je možné odhlásit e-mailem          aktuální den  ráno do 6 hodin.
  V  žádném případě neposílejte SMS na číslo pevné linky. Nahrávku čte
  automat a není  mu rozumět.

 

3/ Dítě, které chybí na vyučování z důvodu nemoci nebo jiné celodenní absence,  se  nemůže stravovat ve školní  jídelně.
Oběd  lze vyzvednout  pouze první den nepřítomnosti, a to v době od  11do12 hodin u okénka z chodby  a jen do vlastních nádob.

 Dítě , které se nezúčastní vyučování, nemůže chodit na obědy do školní jídelny, mělo by být odhlášeno.
Pro žáky školy jsou obědy po dobu výuky za dotovanou cenu.
Pokud  se dítě nezúčastní výuky ) např. z důvodu nemoci) a rodič by měl zájem odebírat obědy, je nutné uhradit plnou cenu oběda ( 54,- Kč) a ten si výše uvedeným způsobem vyzvednout.

Není možné, aby dítě, které  z důvodu nemoci nechodí do školy, se došlo osobně naobědvat do školní jídelny.

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

Děti přijaté do MŠ musí být před nástupem do školky přihlášené ke stravování tj. musí mít odevzdanou přihlášku v kanceláři ŠJ a zaplacené stravné., jinak je nelze do MŠ přijmout.

Noví žáci ZŠ musí být ke stravování přihlášeni, tzn. odevzdat přihlášku ke stravování do kanceláře ŠJ, zaplatit stravné. Toto se týká i žáků prvních tříd, kteří chodily do MŠ Všetaty nebo Přívory ( je nutná nová přihláška ke stravování).

U žáků ZŠ, kteří na obědy již chodili, není nová přihláška nutná, jen je třeba se ke stravování přihlásit ( i telefonicky při platbě bank. převodem) a zaplatit před nástupem ke stravování.

STRAVNÉ HRAZENÉ PAUŠÁLEM PŘES BÚ

ZŠ 550,- Kč

MŠ 750,- Kč